| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Afscheid

Page history last edited by b.reuvekamp@magnoliaschool.nl 12 years, 8 months ago

 


 

Afscheid R-1: 

 

 

 


Afscheid  R2:   

 

 

 


Afscheid  R3:   

 

 

 


Afscheid  R4:   

 

 

 


Afscheid  R5:    

 

 

 

 


Afscheid  R6:  

 

 

 

 

 


Afscheid  R-7:   

 

 

 

 

 


Afscheid  R-8:  

 

Hallo allemaal,

 

Hierbij onze afscheidsbrief.

 

We vinden het erg jammer dat het project nu stopt, want we hebben met plezier naar jullie post gekeken en vooral de foto’s bekeken. We vonden het leuk om dan in de klas te vertellen hoe jullie leven en wat het verschil met ons is. We waren erg tevreden met de antwoorden die we kregen op onze bloemencorso vraag. We kregen namelijk hele andere antwoorden dan dat we verwacht hadden. Heel verrassend! Bij jullie worden de mensen versierd en wij versieren de wagens. En nu weten we ook wat meer over het eten. We hebben Surinaams gekookt. We hebben roti’s gegeten. Bij jullie zijn er heel veel kleuren in het eten en de kleren. We hebben nog leuke herinneringen aan jullie, want we hebben tafelkleedjes gemaakt en hoedjes. Zo zijn we toch nog een beetje in Suriname.

Wij zouden heel graag contact houden met 1 school in Suriname en hiermee mailen en allerlei dingen uitwisselen. Welke school wil dit met ons doen?

 

De 6 leerlingen.

We hebben pas geleden met de hele school een project Suriname gehad. we hebben hiwermee zelfs in de krant gestaan. We plaatsen nog een verslag met een aantal foto's op de Wiki. We laten onze gasten die onze school komen bezoeken ook nog onze Surinamehoek en misschien de foto's zien.

We verheugen ons erg op de komst van de collega's uit Suriname en Curacao.

 

De begeleiders.

 

 

 

 

 

 


Afscheid  R-9  

 

 

 

 


Afscheid  R-10  

 

 

 

 


Afscheid  R11  

 


Afscheid  R12 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.